FPT báo lãi 5.200 tỉ đồng năm 2020

VietTimes – Năm 2020, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT lần lượt đạt 29.830 tỉ đồng và 5.261 tỉ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với năm 2019.

CTCP FPT (Mã CK: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 29.830 tỉ đồng và 5.261 tỉ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế ở mức 4.422 tỉ đồng, tăng 13,1%.

Như vậy, FPT đã hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu và 95,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của cả năm 2020.

FPT báo lãi 5.200 tỉ đồng năm 2020 ảnh 1

Trong cơ cấu doanh thu cả năm 2020 của FPT, khối công nghệ đóng góp 56% với 16.805 tỉ đồng, tăng 6,5%; khối viễn thông chiếm 39% với 11.466 tỉ đồng, tăng 10,3%; còn lại là khối giáo dục, đầu tư và khác với 1.559 tỉ đồng, tăng 1,6% so với năm 2019.

Trong đó, doanh thu ký mới năm 2020 của khối công nghệ đạt 13.095 tỉ đồng, tăng 23% so với năm 2019. Số lượng khách hàng đóng góp doanh thu trên 500 nghìn USD tăng gần 19% trong khi số dự án có quy mô hàng triệu USD tăng 38,5%.

Doanh thu chuyển đổi số tăng trưởng mạnh ở mức 31%, từ 2.453 tỉ đồng năm 2019 lên 3.219 tỉ đồng trong năm 2020.

Ở khối viễn thông, biên lợi nhuận trước thuế dịch vụ băng thông rộng của FPT đã tăng lên gần 20% trong khi các dịch vụ khác đạt mức trên 12%.

Doanh thu khối giáo dục tăng 22% so với năm 2019. Số học sinh trung bình cả năm 2020 đạt 52.005 người, tăng 30,4%.

Năm 2020, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài của FPT đạt 12.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.970 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,6% và 14,4% so với năm 2019. Trong đó, doanh thu tại các thị trường như Nhật Bản và châu Á - Thái Bình Dương (APAC) có mức tăng lần lượt 9% và 28%.

Còn tại thị trường Việt Nam, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin của FPT đạt 4.805 tỉ đồng, giảm 2,6% so với năm 2019, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế vẫn tăng trưởng khoảng 7% với 188 tỉ đồng./.