EVN cấm nhân viên tự thỏa thuận với khách hàng khi ghi sai số điện

Từ 1-9, đối với việc ghi chỉ số công tơ tại vị trí lắp đặt công tơ, người sử dụng điệncó thể lựa chọn hình thức trực tiếp giám sát việc ghi chỉ số công tơ; hoặc thông qua người đại diện như tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, đại diện dân cư hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền.

EVN cấm nhân viên tự thỏa thuận với khách hàng khi ghi sai số điện

Đây là một phần Quyết định số 832 về việc sửa đổi, bổ sung quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong EVN vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành.

Đối với việc ghi chỉ số công tơ từ xa, đơn vị điện lực thông báo kết quả ghi chỉ số công tơ cho khách hàng sử dụng điện trong vòng 1 ngày làm việc kể từ thời điểm ghi công tơ để khách hàng đối chiếu và giám sát. Các hình thức giám sát, thông báo kết quả ghi chỉ số công tơ được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện. Việc thông báo chỉ số công tơ cho khách hàng, đơn vị có thể áp dụng nhưng không hạn chế các hình thức: Giấy thông báo, website, email, SMS...

Đặc biệt, EVN quy định khi phát hiện sai sót trong việc ghi chỉ số công tơ, phải thực hiện thoái hoàn/truy thu với khách hàng theo quy định, nghiêm cấm việc tự thỏa thuận với khách hàng.

Theo PLTP