Mạng xã hội nội bộ của ngành y tế có gì?

Mạng xã hội nội bộ của ngành y tế có gì?

VietTimes –  Nhằm đảm bảo kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa đội ngũ cán bộ y tế trên môi trường số, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long vừa ra văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức triển khai, sử dụng "Mạng kết nối y tế Việt Nam"..