Nhân viên từng 5 lần bị đuổi khỏi Apple nói gì về Steve Jobs?

Nhân viên từng 5 lần bị đuổi khỏi Apple nói gì về Steve Jobs?

VietTimes -- Steve Jobs (1955-2011) là nhà đồng sáng lập, Chủ tịch và cựu Tổng giám đốc điều hành của Apple. Cho tới khi từ chức vào tháng 8/2011, ông đã đóng góp nhiều cho các sản phẩm mang tính biểu tượng và kiến thức thiết yếu của tính thẩm mỹ để thu hút công chúng. Theo nhân viên Apple, ông Jobs luôn khắt khe và bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo.