Dừng ban hành Quyết định về thí điểm quản lý xuất nhập khẩu sản phẩm phần mềm

VietTimes -- Theo thông báo từ Văn phòng Chính phủ, việc dừng ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm do việc ban hành Quyết định này đến nay không thực sự cần thiết.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Ảnh minh hoạ: Reuters

Ngày 29/8, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 24/8/2017 về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm.

Cuộc họp này có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ TT&TT, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao  và Du lịch cùng Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, Tập đoàn VNPT.

Thông báo kết luận nêu rõ, mục đích của Chính phủ giao Bộ TT&TT xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm là để giúp tháo gỡ vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp CNTT trong việc thực hiện chính sách thuế nhà thầu, theo đề nghị của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài chính đã ban hành các quy định giải quyết cơ bản những vướng mắc này. Việc ban hành Quyết định quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm là không thực sự cần thiết. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ dừng việc ban hành Quyết định này.