Dự kiến NSNN thâm hụt 226.000 tỷ đồng trong 2015

Bộ Tài chính vừa công bố dự toán Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 với mức thu NSNN dự tính đạt 911,1 nghìn tỷ đồng, chi NSNN dự tính 1.147,1 nghìn tỷ đồng, bội chi chiếm 5% GDP, nợ công chiếm 64%, nợ nước ngoài chiếm 42,6% GDP...

Dự kiến NSNN thâm hụt 226.000 tỷ đồng trong 2015

Với dự báo kinh tế thời giới phục hồi khả quan: IMF dự báo tăng 3,8%; WB dự báo tăng 3,4%, OECD dự báo tăng 3,7%..., kinh tế Việt Nam trong năm 2015 cũng được đánh giá sẽ tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyern dịch theo hướng tích cực.

 Theo Bộ Tài chính, dự toán thu NSNN năm 2015 là 911,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 638,6 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô 93 nghìn tỷ đồng; thu từ xuất nhập khẩu 175 nghìn tỷ đồng; thu viện trợ 4,5 nghìn tỷ đồng.

Nếu tính cả 10 nghìn tỷ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang thì tổng thu NSNN năm 2015 là 921,1 nghìn tỷ đồng.

Để tăng thu NSNN năm 2015, Bộ Tài chính dự kiến, trong năm nay tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển.

 Bên cạnh đó, tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, đồng thời tăng cường hậu kiểm; đẩy mạnh việc thực hiện khai, nộp thuế điện tử, rút ngắn thời gian thông qua… để giảm số lần, thời gian nộp thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống gian lận, trốn thuế, chống chuyển giá…

 Trong khi đó, dự toán chi NSNN năm 2015 là 1.147,1 nghìn tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển là 195 nghìn tỷ đồng; chi thường xuyên 777 nghìn tỷ đồng (bao gồm chi cải cách tiền lương 10 nghìn tỷ đồng); chi trả nợ và viện trợ 150 nghìn tỷ đồng...

Để đảm bảo chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, Bộ Tài chính lên kế hoạch tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN; nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội.

 Đồng thời bố trí tăng chi trả nợ; quản lý chặt chẽ các khoản vay và trả nợ, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Thực hiện điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống), thực hiện từ 1/1/2015.

 Mức bội chi NSNN năm 2015 là 226 nghìn tỷ đồng, tương đương 5% GDP, giảm 0,3% GDP so với năm 2014. Dự kiến đến 31/12/2015, dư nợ công khoảng 64% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 48,9% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 42,6% GDP trong giới hạn cho phép, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

                                                                          Theo Dân trí

Lưu tin
Tin liên quan
Có thể bạn quan tâm