Dự án BOT phải hoàn thành quyết toán trước 30/4/2017

VietTimes -- Theo điều chỉnh thời hạn thực hiện quyết toán các dự án BOT của Bộ GTVT, đến 31-12-2016 sẽ hoàn thành quyết toán 60% số dự án, tới 30/4/2017 sẽ hoàn tất toàn bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, Bộ GTVT đã yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện quyết toán các dự án BOT theo kế hoạch, dự án sớm nhất là cuối năm 2016 quyết toán xong, dự án chậm nhất là cuối năm 2017 xong.

Chỉ sau khi các dự án quyết toán xong, căn cứ vào lưu lượng phương tiện thực tế trên tuyến đường, Bộ GTVT mới "quyết" thời gian thu phí thật sự của dự án.

Tuy nhiên, hiện tại, theo Cục Quản lý chất lượng xây dựng (Bộ GTVT), công tác quyết toán các dự án BOT trong 10 tháng của năm 2016 đã đạt được một số kết quả tốt. Do vậy, Bộ GTVT đã quyết định rút ngắn thời gian quyết toán.

Để đáp ứng được yêu cầu của Bộ, các ban quản lý dự án đang khẩn trương đôn đốc các nhà đầu tư trình báo cáo quyết toán. Tuy nhiên, vẫn còn một khối lượng lớn công việc cần phải hoàn thành trước khi báo cáo với Bộ. 

Trong 2 tháng tới, các ban quản lý dự án phải kiểm tra, rà soát để trình Bộ GTVT báo cáo quyết toán 15 dự án BOT.

Cùng với việc đồng ý điều chỉnh thời hạn cuối cùng, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị phải dồn sức cho công tác quyết toán dự án đã hoàn thành, làm chuẩn mực từng con số.