Ông Joe Biden giành chiến thắng!

Ông Joe Biden giành chiến thắng!

VietTimes –  Ông Joseph R. Biden Jr. đã giành chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và đưa ra một thông điệp về sự đoàn kết và phục hồi. Ông sẽ trở lại Washington để đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng cần phải giải quyết.