Nhiều phóng viên, nhà báo quốc tế tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại

Nhiều phóng viên, nhà báo quốc tế tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại

VietTimes -- Điểm nổi bật của giải năm nay là nhiều tác phẩm dự thi được đăng tải trên các báo, tạp chí nước ngoài uy tín, tính lan tỏa của thông tin đến với độc giả cao, góp phần tăng cường hiệu quả tuyên truyền đến đông đảo bạn bè quốc tế. Các tác phẩm dự thi có hình thức thể hiện đa dạng, sinh động.