Golf Long Thành làm ăn ra sao?

Golf Long Thành làm ăn ra sao?

VietTimes – Tính đến cuối năm 2022, quy mô tổng tài sản của Golf Long Thành đạt 20.548 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu ở mức 6.715 tỉ đồng, song đây mới chỉ là số liệu báo cáo tài chính riêng lẻ.