Các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho Chuyển đổi số như thế nào?

Các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho Chuyển đổi số như thế nào?

VietTimes – Chuyển đổi số là một xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới khi các thành tựu của khoa học công nghệ đang hiện diện trong mọi mặt của cuộc sống. Đối với các doanh nghiệp, việc chuyển đổi số sẽ góp phần gia tăng tính cạnh tranh và năng lực của doanh nghiệp trên thị trường.