Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh trong tháng 10/2016

VietTimes -- Trong tháng 10/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.314 với số vốn đăng ký là 81.524 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, tăng 93,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Doanh nghiệp bất động sản ngày càng tăng mạnh.

Doanh nghiệp bất động sản ngày càng tăng mạnh.

Theo số liệu mới nhất của Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho thấy, trong tháng 10/2016, lĩnh vực kinh doanh bất động sản dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, tăng 93,5% so với cùng kỳ năm 2015 với số vốn đăng ký cũng tăng mạnh lên 213,5% so với cùng kỳ.

Trước đó, trong 9 tháng năm 2016, có hơn 2.160 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, tăng 99,1% so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký cũng tăng 242,5% so với cùng kỳ. Như vậy, bình quân mỗi ngày đã có 8 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới.

Đối với dòng vốn FDI vào thị trường bất động sản Việt Nam 10 tháng qua, báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho thấy, lĩnh vực kinh doanh bất động sản dù đứng ở vị trí thứ hai về thu hút vốn FDI vào Việt Nam, nhưng chỉ có 46 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm trên 982 triệu USD, chiếm 5,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Con số này chưa bằng một nửa so với mức thu hút 2,39 tỷ USD của cả năm ngoái.

Các chuyên gia về bất động sản đánh giá rằng sau sự ra đời của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 1/7/2015, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã thiết lập đỉnh cao mới.

Các quy định này cũng nêu rõ rằng các nhà phát triển dự án bất động sản phải được đảm bảo bởi các tổ chức tín dụng trước khi họ có thể bán hoặc cho thuê nhà ở định hình trong tương lai. Những nỗ lực đáng chú ý nhất trong việc cải thiện tính minh bạch bất động sản là Nghị định số 117/2015 của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin về Nhà ở và Thị trường bất động sản, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016.