Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .vn chính thức ứng dụng DNSSEC

Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .vn chính thức ứng dụng DNSSEC

VietTimes -- Trung tâm tên miền Internet Việt Nam (VNNIC) vừa công bố “Chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền (DNS) quốc gia .vn” qua đó chính thức kết nối liên thông theo tiêu chuẩn DNSSEC giữa hệ thống DNS quốc gia .VN với hệ thống DNS Root và các hệ thống DNS quốc tế khác.