"Đỉnh" thưởng Tết Hà Nội chưa nổi 1/20 Sài Gòn

Sở LĐ-TBXH Hà Nội vừa có báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết năm 2016. Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân cao nhất tại Hà Nội lên tới 100 triệu đồng, thấp nhất là 450.000 đồng.

Hà Nội vừa công bố mức thưởng Tết Bính Thân 2016

Hà Nội vừa công bố mức thưởng Tết Bính Thân 2016

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH Hà Nội, Năm 2015, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được đảm bảo.

Nhiều doanh nghiệp đã từng bước khắc phục được các khó khăn, trong năm 2015 đã trả tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 2% so với năm 2014. Về mức thưởng Tết, ông Khánh cho biết, một số doanh nghiệp không có tiền thưởng Tết dương lịch 2016 cho người lao động. Đối với thưởng Tết âm lịch Nguyên đán Bính thân 2016, mức thưởng tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 1,5%.

Cụ thể, tại khối Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu: Trong dịp Tết dương lịch 2016, mức thưởng bình quân: 1 triệu đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 8 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200 ngàn đồng/người. Đối với Tết âm lịch Nguyên đán Bính thân 2016, mức thưởng bình quân: 3.350.000đồng/người, tăng 1,5% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 38,2 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 ngàn đồng/người.

Tại khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước: Mức thưởng bình quân Tết dương bình quân 500.000 đồng/người, không tăng so với năm trước; Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 150 ngàn đồng/người. Mức thưởng Tết âm bình quân: 3,5 triệu đồng/người, tăng 1,4% so với năm trước; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 ngàn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp tư nhân, mức thưởng Tết dương bình quân: 540.ngàn đồng/người giảm 1,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200 ngàn đồng/người. Đối với Tết âm lịch, mức thưởng bình quân: 3,7 triệu đồng/người, tương đương năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 25 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550 ngàn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI: mức thưởng Tết dương bình quân: 230 ngàn đồng/người, tăng 4.5% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 150 ngàn đồng/người. Mức thưởng bình quân Tết âm hơn 3,7 triệu đồng/người, tăng xấp xỉ 1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 450.000đồng/người.

Về mức lương, theo báo cáo nhanh, Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: 75 triệu đồng/người/tháng (Khối FDI); DN có mức tiền lương thấp nhất: 3.320.000 đồng/người/tháng (Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu)

Trước đó, Sở LĐ-TBXH TP HCM, cho biết, trên địa bàn đã xuất hiện mức thưởng Tết Dương lịch hơn 2 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI. Đây là mức thưởng Tết lớn nhất từ trước đến nay, trong khi mức thưởng thấp nhất chỉ 134.000 đồng. 

Về thưởng Tết Âm lịch, có 1152 doanh nghiệp công bố. Trong đó, mức cao nhất là 600 triệu đồng một người thuộc về doanh nghiệp tư nhân; thấp nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI - gần 3,1 triệu đồng mỗi người.

Theo Giao Thông