Diễn đàn tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh diễn ra vào tháng 11/2020

VietTimes – Diễn đàn “Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh và tôn vinh các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực cuộc vận động xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động” sẽ có quy mô quốc gia.

1. Nhiều địa phương, doanh nghiệp ký kết triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”

1. Nhiều địa phương, doanh nghiệp ký kết triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”

Thông tin này được ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam - chia sẻ tại cuộc họp báo về sự kiện trên.

Diễn đàn do Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (gọi là Ban Tổ chức 248) tổ chức.

Khẳng định sự cần thiết của Diễn đàn, ông Hồ Anh Tuấn cho biết: COVID-19 đã và đang làm thay đổi cả tư duy, phương thức quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, trong cơ cấu kinh tế vĩ mô và vi mô. Cấu trúc kinh tế thế giới, phương thức sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng đều thay đổi sau đại dịch. Covid-19 đặt ra trạng thái mới, bối cảnh mới cho các khuôn khổ hợp tác toàn cầu, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, thúc đẩy hoạt động của Chính phủ điện tử, chuyển đổi hành vi ứng xử của người tiêu dùng và doanh nghiệp, thay đổi cách doanh nghiệp cạnh tranh với nhau, chuyển đổi mô hình kinh doanh, đổi mới cách thức marketing của doanh nghiệp. COVID-19 còn làm thay đổi triết lý kinh doanh, triết lý sử dụng nguồn nhân lực, văn hóa ứng xử, phương thức giao tiếp, trách nhiệm với cộng đồng, ứng xử với môi trường…

Diễn đàn tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh diễn ra vào tháng 11/2020 ảnh 1
Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng thành lập, ông Hồ Anh Tuấn -nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL làm Trưởng Ban và Ban thường trực gồm 5 thành viên, trong đó có ông Lê Doãn Hợp – nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT; ông Nguyễn Minh Hồng - nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam.

Diễn đàn Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh do Ban Tổ chức 248 làm Trưởng Ban. Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công thương, Bộ VHTT&DL, Bộ Nội Vụ, Trung ương Đoàn TNCS HCM, TTX Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng phối hợp.

Theo ông Tuấn, Diễn đàn được tổ chức nhằm mang đến một góc nhìn mới về những thách thức và cơ hội từ dịch COVID-19 và hậu dịch COVID-19: Góc nhìn từ văn hóa kinh doanh; hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp thích nghi, tái hoạt động, phát triển bền vững, góp phần ổn định kinh tế - xã hội của đất nước; tôn vinh doanh nghiệp đã nỗ lực trong xây dựng, củng cố văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh của Việt Nam, từng bước khắc phục tác động bất lợi do đại dịch COVID-19 gây ra.

Diễn đàn sẽ là cuộc gặp gỡ giữa Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp về văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh mới; khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh trong góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh thời kỳ hậu COVID-19. Diễn đàn cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Ban Tổ chức 248 đề xuất các cơ chế, chính sách, chiến lược và giải pháp phù hợp để hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tái hoạt động, phát triển bền vững, góp phần ổn định kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19.

Theo ông Tuấn, Diễn đàn cũng sẽ tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hành văn hóa doanh nghiệp với các yêu cầu: Khoa học, trách nhiệm, thiết thực, an toàn phòng, chống dịch COVID-19; Tập hợp, phát huy được trí tuệ, kinh nghiệm, nguồn lực của các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia, các doanh nhân, doanh nghiệp vv…

Diễn đàn tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh diễn ra vào tháng 11/2020 ảnh 2

Ông Lê Doãn Hợp – nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Thường trực Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”

Đáng chú ý khi Diễn đàn sẽ tập hợp các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi quy mô và thành phần kinh tế đang hoạt động sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện đang sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Diễn đàn tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh sẽ có các nội dung:

1. Covid-19 và các biến đổi, thay đổi, cơ hội, thách thức đối văn hoá kinh doanh, triết lý kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp, văn hóa ứng xử, văn hóa tiêu dùng, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sáng tạo xã hội, tinh thần kinh doanh vì xã hội, khởi nghiệp sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững.

2. Đánh giá tác động của Covid-19 và trạng thái bình thường mới đối với văn hoá kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp.

3. Đánh giá lợi ích mang lại của từ văn hóa kinh doanh áp dụng trong doanh nghiệp, biến “nguy” thành “cơ”.

4. Trạng thái bình thường mới trong kinh tế, xã hội quốc tế và trong nước tác động đến văn hoá kinh doanh.

5. Một số điển hình thành công trong việc sử dụng văn hoá kinh doanh là sức mạnh mềm giúp vượt qua Covid-19 và ứng phó hiệu quả với trạng thái bình thường mới.

6. Các khuyến nghị, kiến nghị về khung pháp lý, khung chính sách, các nỗ lực của các bên hữu quan.