"Cần cân nhắc việc sử dụng phần mềm như Zalo trong cung cấp dịch vụ công"
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng:

"Cần cân nhắc việc sử dụng phần mềm như Zalo trong cung cấp dịch vụ công"

VietTimes -- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng lưu ý các địa phương cần cân nhắc việc sử dụng các phần mềm như Zalo trong cung cấp dịch vụ công, nhất là về vấn đề an ninh, an toàn thông tin.