Đến năm 2020 Hà Nội dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 1.767 dự án

VietTimes -- Dự kiến trong năm 2018 Hà Nội sẽ đấu giá quyền sử dụng đất 679 dự án, năm 2019 đấu giá 635 dự án, năm 2020 đấu giá 453 dự án. Tổng diện tích khoảng 677,36ha, dự kiến thu theo kết quả trúng đấu giá là 53.537 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong năm 2018 Hà Nội dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 679 dự án.

Theo kế hoạch, trong năm 2018 Hà Nội dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 679 dự án.

UBND thành phố Hà Nội đã có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 để các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai hiệu quả, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, trong năm 2018 Hà Nội dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 679 dự án, với tổng diện tích đất có thể đấu giá khoảng 193,41ha, dự kiến thu theo kết quả trúng đấu giá 13.710 tỷ đồng.

Trong đó, đấu giá đất thuộc Thành phố quản lý là 111 dự án, với diện tích 75,96ha, dự kiến thu trong năm 8.666 tỷ đồng; Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt dưới 5.000m2 do cấp huyện quản lý 568 dự án, với diện tích khoảng 117,45ha, dự kiến thu 5.043 tỷ đồng.

Năm 2019, Thành phố Hà Nội cũng đặt ra kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 635 dự án, tổng số diện tích đấu giá 197,02ha, dự kiến thu theo kết quả trúng đấu giá là 15.972 tỷ đồng.

Trong đó, đấu giá các dự án thuộc Thành phố quản lý là 152 dự án, với diện tích đấu giá 116,18ha, dự kiến thu 11.775 tỷ đồng; Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt do cấp huyện quản lý 483 dự án, với diện tích đấu giá khoảng 80,84ha, dự kiến thu 4.196 tỷ đồng.

Năm 2020 dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 453 dự án, tổng diện tích dự kiến 286,93ha, dự kiến thu 23.855 tỷ đồng.

Trong đó, đấu giá các dự án Thành phố quản lý 166 dự án, với diện tích 222,08ha, dự kiến thu 20.340 tỷ đồng; đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt do cấp huyện quản lý 287 dự án, với diện tích đấu giá 64,85ha, dự kiến thu 3.514 tỷ đồng.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số tiền của người trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của cở quan tài chính các cấp. Đồng thời, thực hiện hoàn trả ngay phần vốn đã ứng từ ngân sách Thành phố và từ Quỹ đầu tư phát triển, phần còn lại nộp ngân sách các cấp theo quy định.