Đến hết 2015, điện, xăng theo giá thị trường!

Chính phủ chỉ đạo, năm 2015 vẫn kiên định nguyên tắc quản lý giá theo cơ chế thị trường, có điều tiết của Nhà nước, xóa bỏ bao cấp; phấn đấu về cơ bản đến hết năm 2015, giá cả các mặt hàng Nhà nước định giá thực hiện theo cơ chế thị trường.

Đến hết 2015, điện, xăng theo giá thị trường!

Vừa qua tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng chỉ đạo, định hướng quản lý, điều hành giá trong năm 2015 vẫn kiên định nguyên tắc quản lý giá theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, xóa bỏ bao cấp; phấn đấu về cơ bản đến hết năm 2015, giá cả các mặt hàng Nhà nước còn định giá thực hiện theo cơ chế thị trường.

 Cũng trong năm 2015 này, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phải tiếp tục triển khai, giám sát thực hiện có hiệu quả pháp luật về giá; rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để tiếp tục hoàn thiện các chế tài quản lý giá. Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và quốc tết, tăng cường công tác thu thập, phân tích và dự báo thông tin thị trường để kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo quy định của pháp luật.

 Bên cạnh đó, làm tốt công tác đảm bảo cung cầu, không để thiếu hàng, gây sốt giá. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

 Đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá theo quy định tại Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đáp ứng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và cân đối thu Ngân sách Nhà nước.

 Đối với mặt hàng điện, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan xây dựng phương án điều chỉnh giá điện theo đúng quy định tại Quyết định số 69 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

                                                                       Theo Dân trí