Đề nghị xóa 3.300 điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã ban hành điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền, từ ngày 1/7/2015 tới đây, nên được bãi bỏ theo tinh thần Luật đầu tư 2014...

Đề nghị xóa 3.300 điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền

Đó là đề nghị của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) tại hội thảo đánh giá việc thực hiện nghị quyết 19/2014 và 19/1015 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh tổ chức ngày 18/6.

Theo bà Nguyễn Minh Thảo - phó ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, CIEM (Bộ Kế hoạch - đầu tư) đã triển khai thực hiện rà soát và đã có báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh được ban hành trái thẩm quyền.

Cụ thể, theo bà Thảo, trong số 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay có tới 6.475 điều kiện kinh doanh thuộc các cấp độ khác nhau, trong đó 3.299 điều kiện hiện đang quy định tại 170 thông tư, quyết định của các bộ.

Theo Luật đầu tư 2014, chỉ có ba cơ quan gồm Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ mới có quyền ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh.

Do vậy, theo bà Thảo, 3.299 điều kiện kinh doanh tại các thông tư, quyết định của các bộ sẽ đương nhiên bị bãi bỏ và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015.

Tuy nhiên, bà Thảo cũng không chắc chắn các điều kiện kinh doanh trên liệu có được bãi bỏ đúng theo quy định không.

Bà Minh Thảo kiến nghị: bãi bỏ hoặc đình chỉ áp dụng các quy định về điều kiện kinh doanh tại các thông tư, quyết định, nghị quyết của các bộ, các cấp chính quyền địa phương.

Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu những đổi mới của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và chấm dứt ngay việc soạn thảo các quy định về điều kiện kinh doanh...

Tại hội nghị đánh giá về việc thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh theo nghị quyết của Chính phủ, nhiều đại diện hiệp hội, doanh nghiệp đã nêu còn hàng loạt khó khăn trong môi trường kinh doanh.

Bà Đặng Phương Dung, phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may, cho biết theo tinh thần nghị quyết 19, nhiều quy định như thông tư đã giải tỏa các thủ tục nhưng “thực tế đơn giản khâu đầu, lại chết ở khâu sau”.

Nêu thực tế có doanh nghiệp gia công quân phục cho nước ngoài nhưng ở VN, quân phục lại... thuộc diện hàng cấm xuất nhập khẩu. Kiến nghị Bộ Công thương, rồi lại liên quan Bộ Quốc phòng... cuối cùng đối tác đã phải đem đơn hàng ra nước khác làm.

"Tại sao nước khác làm được mà ta lại không làm được? Cấm lẽ ra chỉ cấm xuất khẩu quân phục VN thôi chứ” - bà Dung nói và cho biết Bộ Quốc phòng nêu sẽ sửa quy định nhưng cho biết khoảng một năm nữa mới ra được thông tư hướng dẫn. “Thế là đau đẻ chờ sáng trăng” - bà Dung nói.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang khó khăn vì phụ phí, phí ngày càng tăng. “Nhiều lúc rất vô lý. Có thời điểm xăng dầu xuống rất thấp vẫn đè đầu doanh nghiệp thu phí xăng dầu” - bà Dung nói.

Theo Tuổi Trẻ

Lưu tin
Tin liên quan
Có thể bạn quan tâm