Đầu tư tại TP.HCM và Hà Nội chiếm 50% cả nước

Bộ Xây dựng mới đây cho hay xét trên bình diện quốc gia, tổng vốn đầu tư xã hội tại hai thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội thường xuyên chiếm gần 50% cả nước.

Đầu tư tại TP.HCM và Hà Nội chiếm 50% cả nước

Đây cũng là hai địa phương dẫn đầu về tạo việc làm mới, sản phẩm mới và thu hút nhiều lao động đến làm việc, sinh sống.

Hiện ở Việt Nam có trên 770 đô thị, dân số đô thị chiếm gần 34% dân số cả nước và khu vực này đóng góp khoảng trên 70% tổng thu ngân sách. Đầu tư phát triển ở khu vực đô thị có ảnh hưởng quyết định đến quy mô, năng lực, hiệu quả đầu tư của toàn xã hội.

Tuy nhiên, hạn chế hiện nay là hệ thống đô thị phát triển nhanh về quy mô nhưng thiếu đồng bộ, nhất là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Phát triển đô thị bị đánh giá là chưa có kế hoạch, không căn cứ vào khả năng thanh toán của nền kinh tế. Điều này dẫn đến nhiều dự án đô thị được cấp phép nhưng không có đủ nguồn lực thực hiện, đầu tư thiếu đồng bộ hoặc bỏ hoang, làm lãng phí các nguồn lực xã hội…

Theo PLTP

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm