Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

VietTimes -- Diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 7-12/5/2018, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - ảnh 1 
Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - ảnh 2
Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - ảnh 3
Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - ảnh 4
Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - ảnh 5
Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - ảnh 6

 

Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - ảnh 7

 

Close