Đà Nẵng trợ cấp đến 1,5 triệu đồng/người để viên chức, lao động ăn Tết

VietTimes -- Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa cho biết, UBND TP vừa có quyết định trợ cấp với đối vối cán bộ, công chức, viên chức, lao động trên địa bàn để ăn Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Đà Nẵng trợ cấp đến 1,5 triệu đồng/ người để viên chức, lao động ăn Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Đà Nẵng trợ cấp đến 1,5 triệu đồng/ người để viên chức, lao động ăn Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Cụ thể, mức 1,5 triệu đồng/người cho cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động (kể cả sinh viên khá, giỏi) thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hội đoàn thể khối thành phố (kể cả các đơn vị thuộc khối Đảng) thuộc diện được ngân sách đảm bảo toàn bộ.

Đối với các đối tượng nêu trên thuộc diện ngân sách đảm bảo một phần, mức hỗ trợ Tết Nguyên đán sẽ là 1,2 triệu đồng/người; và thuộc diện tự đảm bảo kinh phí toàn bộ, mức hỗ trợ sẽ là 500 nghìn đồng/người.

Đối với các vận động viên đang được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên TDTT được hỗ trợ mức 600 nghìn đồng/người đối với vận động viên chuyên nghiệp, và 500 nghìn đồng/người đối với vận động viên bán chuyên nghiệp.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc quận, huyện, phường, xã quản lý sẽ có mức 1,2 triệu đồng/người đối với cấp quận; 1,0 triệu đồng/người đối với cấp phường, xã. 

Đối với cấp dưới phường, xã là tổ dân phố, thôn sẽ có mức 800 nghìn đồng/người đối với Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Thôn trưởng đương chức;  700 nghìn đồng/người đối với Phó Bí thư Chi bộ, Thôn phó đương chức, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ, Thôn đương chức; Và 600 nghìn đồng/người đối với đối tượng là Phó Ban Công tác Mặt trận Tổ, Thôn đương chức,...