Đà Nẵng: Gần 7.000 hộ dân nợ tiền sử dụng đất sắp được “gỡ khó”

VietTimes -- Có hiệu lực từ ngày 10/12/2019, Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất sẽ đem lại cơ hội tháo gỡ khó khăn cho các hộ gia đình đang nợ tiền sử dụng đất từ trước ngày 1/3/2016 ở Đà Nẵng.

Một góc Đà Nẵng nhìn từ trên cao

Một góc Đà Nẵng nhìn từ trên cao

Theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP, các hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021. Kể từ ngày 1/3/2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 1/3/2016 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2019), thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất.

Quá thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Ngoài ra, Nghị định 79/2019/NĐ-CP cũng quy định không thực hiện hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn (5 năm) kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Đặc biệt, các hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng ghi nợ bằng vàng, bằng tài sản hay bằng các phương thức khác không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ghi nợ thì UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng xác định lại số nợ bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật từng thời kỳ và thực hiện thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

Đồng thời không thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận thông báo của cơ quan thuế về tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhưng có đơn đề nghị ghi nợ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành trở về sau; trừ đối tượng là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

Như vậy, việc ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP sẽ giúp người dân nợ tiền sử dụng đất có điều kiện hoàn thành việc trả nợ cho nhà nước. Nhất là tại TP Đà Nẵng khi đang có đến 6.958 hộ dân nợ tiền sử dụng đất trong quá trình tái định cư với số tiền tính đến tháng 1/2019 là 866,5 tỉ đồng.

Trước đó VietTimes đã thông tin, ngày 31/1/2019, UBND TP Đà Nẵng công bố Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 về Sửa đổi, bổ sung quy định một số điều của Quy định giá các loại đất năm 2019 có hiệu lực từ ngày 11/2/2019.

Sau khi Quyết định có hiệu lực, nhiều hộ dân nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có những phản ứng trái chiều liên quan đến việc điều chỉnh bảng giá đất này.

Nhiều trường hợp phản ánh với cách tính quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất sẽ sống trên đống nợ khi số nợ bị “đội” lên hàng tỷ đồng và không có khả năng chi trả.

Trước phản ứng của người dân, UBND TP Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Tài chính và các ngành liên quan để giải quyết vướng mắc việc thu nợ tiền sử dụng đất của người dân. Sau khi tập hợp ý kiến từ các địa phương, Bộ Tài chính đã có tờ trình, trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP cho phù hợp với điều kiện thực tế.