Đã có 2.100 tỷ đồng tăng lương 2016, 2.000 tỷ đồng chống nhiễm mặn chờ Quốc hội quyết

VietTimes -- Đó là lựa chọn của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với nguồn kinh phí dành để tăng lương năm 2016. Theo đó, 2.100 tỷ đồng để tăng lương sẽ lấy từ nguồn 5.460 tỷ đồng tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2015. Tuy nhiên, việc chi 2.000 tỷ đồng bổ sung nhiễm mặn sẽ phải chờ.  

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phiên họp thứ 49 diễn ngày 15/6, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn kinh phí còn lại, tiết kiệm chi ngân sách năm 2015 và nguồn 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2015 hiện chưa sử dụng.

Trước đó, Chính phủ đã trình đề xuất sử dụng nguồn kinh phí còn lại và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2015 là 5.460 tỷ đồng. Theo đó, Chính phủ đề nghị dùng để bù đắp số hụt thu 2.144 tỷ đồng, thưởng vượt thu cho 10 địa phương 1.200 tỷ đồng, và dành để tăng lương là 2.100 tỷ đồng.

Riêng 10.000 tỷ đồng từ bán cổ phần nhà nước, Chính phủ đề nghị Quốc hội dùng chi cho đầu tư phát triển. Trong đó ưu tiên cho chống xâm nhập mặn, biến  đổi khí hậu, nợ tiền chính sách nhà ở cho người có công. Theo đó, Chính phủ đề nghị dành 4.000 tỷ đồng để bù vào tiền triển khai trợ cấp điều chỉnh chuẩn nghèo. Ngoài ra dành 4.000 tỷ đồng bổ sung vốn đối ứng các dự án ODA trọng điểm, chủ yếu là các dự án giao thông. Cuối cùng là dành 2000 tỷ đồng bổ sung vốn cho các dự án khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. 

Với các đề nghị này của Chính phủ, Ủy ban thường vụ đã thống nhất chủ trương phân bổ khoản tiền 5.460 tỷ đồng theo đề nghị của Chính phủ. Nhưng với khoản 10.000 tỷ đồng từ bán cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp năm 2015 chưa sử dụng, Ủy ban thường vụ đề nghị Chính phủ trình ra Quốc hội để quyết định, do quyết định chi tiêu những khoản tiền này là thẩm quyền của quốc hội..