300 ngày trong vòng lửa tại Hải Phòng

300 ngày trong vòng lửa tại Hải Phòng

Hoạt động bốc dỡ hàng từ tàu xuống cảng thường chỉ kéo dài vài tuần. Tuy nhiên mười tàu của Liên Xô chở hàng kinh tế và kỹ thuật quân sự đến cảng Hải Phòng vào tháng Tư năm 1972 đã ở lại đây gần 300 ngày. Lịch sử hàng hải hiếm khi gặp trường hợp neo đậu lâu như vậy.