Cuối 2017: Ngành Tài nguyên - Môi trường Hà Nội có 50% dịch vụ công trực tuyến cấp 3,4

VietTimes -- Ngành tài nguyên môi trường Hà Nội đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, phấn đấu đến cuối năm 2017 cung cấp 40%-50% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 tất cả các thủ tục hành chính.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố của Bộ Tài nguyên và Môi trường được tổ chức gần đây.

Năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã rà soát, đơn giản hoá 91 thủ tục hành chính xuống còn 61 thủ tục, cắt giảm thời gian thực hiện từ 30% đến 50%; tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao kiến thức, kỹ năng thái độ ứng xử của cán bộ, công chức.

Ngành tài nguyên môi trường Thủ đô cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, phấn đấu đến cuối năm 2017 cung cấp 40%-50% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 tất cả các thủ tục hành chính.

Trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 30 xuống 14 ngày. Hà Nội cũng thành lập Tổ công tác liên ngành để xử lý khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đã thu hút thành công các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. UBND Thành phố đã cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Dự án quản lý chất lượng không khí do Chính phủ Pháp tài trợ; xây dựng xong Đề án nâng cao năng lực quan trắc môi trường, triển khai 10 trạm quan trắc không khí do Tập đoàn VinGroup tài trợ và đang tiến hành chạy thử 5 trạm quan trắc do Công ty CP Phú Điền tài trợ; chuẩn bị xây dựng Trung tâm điều hành, quản lý, xử lý dữ liệu quan trắc môi trường...

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng khẳng định, Hà Nội xác định công tác cải cách hành chính là rất quan trọng để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đánh giá, Hà Nội là địa phương đi đầu, có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, mô hình thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia đầu tư công tác bảo vệ môi trường của Hà Nội rất hiệu quả, Bộ sẽ nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm