Hà Nội công khai thông tin về quan trắc môi trường

Hà Nội công khai thông tin về quan trắc môi trường

VietTimes -- Từ ngày 09/01/2017, mọi người dân, du khách đến Thành phố Hà Nội sẽ có thể tìm hiểu được các chỉ số quan trắc môi trường tự động như chất lượng không khí, lượng mưa, điểm ngập úng trên Cổng Giao tiếp điện tử của Thành phố
Báo chí cần tham gia tuyên truyền tích cực, chủ động về nhân quyền

Báo chí cần tham gia tuyên truyền tích cực, chủ động về nhân quyền

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn chỉ đạo các cơ quan báo chí căn cứ kế hoạch công tác nhân quyền của Chính phủ, chủ động đề xuất kế hoạch tin, bài. Đồng thời, Bộ trưởng TT&TT tuyên bố khởi động cơ chế cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí định kỳ hàng tháng.