CSGT cấp huyện chỉ tuần tra quốc lộ khi cấp tỉnh không đủ lực lượng

VietTimes – Đây là tinh thần trả lời của Bộ Công an đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang. Theo đó, cử tri kiến nghị Bộ Công an sửa đổi quy định CSGT cấp huyện được tuần tra, kiểm soát giao thông trên quốc lộ nhằm giảm bớt quá tải cho Phòng CSGT cấp tỉnh.

CSGT huyện chỉ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên quốc lộ khi cấp tỉnh không đủ đủ lực lượng và được Giám đốc Công an tỉnh cho phép. Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet

CSGT huyện chỉ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên quốc lộ khi cấp tỉnh không đủ đủ lực lượng và được Giám đốc Công an tỉnh cho phép. Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet

Theo Bộ Công an, Bộ đã ban hành Thông tư số 65/2012/TT-BCA, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của CSGT đường bộ.

Khoản 2 Điều 6 của thông tư này quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ đối với công an cấp huyện.

Cụ thể: Trên đoạn quốc lộ đi qua thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, nếu phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông tĩnh và các hành vi vi phạm như chạy xe lạng lách đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, đi ngược chiều đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chở quá số người quy định, điều khiển, ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm thì được xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thực tế áp dụng thông tư số 65/2012 cho thấy quy định này dễ gây sự chồng chéo, chia cắt về địa bàn quản lý của lực lượng CSGT trên các tuyến quốc lộ. Đồng thời, việc nhiều tổ CSGT các cấp đồng thời hoạt động trên một tuyến quốc lộ sẽ gây bức xúc từ người tham gia giao thông.

Do đó yêu cầu đặt ra là chỉ phân cấp cho lực lượng của Phòng CSGT chủ trì tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, không phân cấp cho nhiều lực lượng.

Từ đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 01/2016 để thay thế Thông tư số 65/2012.

Theo khoản 2, Điều 17, Thông tư 01/2016: Căn cứ tình hình thực tế, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, Phòng CSGT tham mưu Giám đốc công an cấp tỉnh có kế hoạch bố trí lực lượng của Phòng CSGT chủ trì, phối hợp với CSGT Công an cấp huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

Khoản 3, Điều 17, Thông tư số 01/2016 cũng quy định: Công an cấp huyện phối hợp với Phòng CSGT tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc công an cấp tỉnh.

Như vậy, theo quy định của Thông tư số 01/2016, CSGT cấp huyện chỉ thực hiện việc tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xử lý vi phạm trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính thuộc cấp huyện trong trường hợp cấp Phòng CSGT không đủ lực lượng thực hiện các nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, CSGT cấp huyện chỉ thực hiện các nhiệm vụ trên, khi đã có báo cáo và được Giám đốc công an cấp tỉnh chấp thuận kế hoạch phối hợp với CSGT cấp tỉnh.