Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

VietTimes -- Trong nửa đầu năm 2019, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tiến hành mời thầu một loạt gói thầu quy mô lớn.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tháng 4/2019, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và IFC đã ký kết hợp đồng Dịch vụ Tư vấn Tài chính thực hiện lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư nhằm huy động nguồn vốn tư nhân xây dựng một cơ sở chăm sóc y tế và Đào tạo nguồn nhân lực cho Tp. HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Theo thoả thuận giữa hai bên, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã chỉ định IFC là nhà tư vấn chính trong việc lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án “Xây dựng Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực – Bệnh viện trong ngày” trong khuôn viên của trường theo hình thức hợp tác công - tư (PPP).

Dự án này gồm một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, một phòng khám đa khoa và một bệnh viện trong ngày dự kiến sẽ phục vụ khoảng 300.000 lượt bệnh nhân một năm.

Đối tác tư nhân tham gia dự án sẽ chịu trách nhiệm đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà trường phụ trách hoạt động chuyên môn, đào tạo và cả hai cùng vận hành cơ sở này.

Đến tháng 6/2019, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị đo lường và dùng chung thuộc Dự án Trang thiết bị Tòa nhà cho các khoa Nha, Dược, Y tế công cộng và Trung tâm hợp tác Quốc tế quy mô 29,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tìm nhà thầu cho nhiều gói thầu như: Cung cấp lắp đặt thiết bị cho các bộ môn Di truyền học và Sinh học phân tử thuộc dự án Trang thiết bị Trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm chuyên sâu (110 tỉ đồng); Cung cấp lắp đặt thiết bị cho Bộ môn miễn dịch học và thiết bị dùng chung thuộc Dự án Trang thiết bị Trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm chuyên sâu (160 tỉ đồng)./.