Viện Kinh tế Bưu điện có lãnh đạo mới

Viện Kinh tế Bưu điện có lãnh đạo mới

VietTimes -- Theo quyết định bổ nhiệm cán bộ được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố ngày 28/3/2018, TS. Trần Quang Huy, Quyền Viện trưởng Viện Kinh tế Bưu điện đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện này.