Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Ngày 11-9, tại trụ sở UBND tỉnh Cà Mau, ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - đã chủ trì công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố

Tham gia buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo các Sở ngành có liên quan. 

Đoàn Thanh tra do Phó Cục trưởng Cục III Nguyễn Đức Thăng làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng. 

Thời kỳ thanh tra từ 1-1-2012 đến 30-6-2015. Thời gian thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Trong trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra.

Ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - đề nghị Đoàn Thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật. Các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phải phối hợp tốt với Đoàn Thanh tra, Vụ Giám sát thẩm định và xử lý sau thanh tra để thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra để đánh giá đúng hiện trạng chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các Sở ngành. 

Đoàn Thanh tra phải bảo đảm tiến độ và chất lượng thanh tra để làm rõ các điển hình cũng như những bất cập để kiến nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong muốn lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quan tâm hơn nữa đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau. 

Để bảo đảm chất lượng cuộc thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu lãnh đạo các huyện thị, giám đốc các Sở ngành, đơn vị chuyên môn phối hợp tốt với Đoàn Thanh tra trong quá trình thực hiện các nội dung theo kế hoạch thanh tra.

Theo PLTP