Chủ tịch TP.Đà Nẵng yêu cầu lên phương án di dời nhà máy thép gây ô nhiễm

VietTimes -- Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc gây ô nhiễm.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng vừa có yêu cầu các cơ quan liên quan lên phương án di dời đối với 2 nhà máy thép gây ô nhiễm môi trường

Chủ tịch TP.Đà Nẵng vừa có yêu cầu các cơ quan liên quan lên phương án di dời đối với 2 nhà máy thép gây ô nhiễm môi trường

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP khẩn trương lập dự toán kinh phí đền bù, giải tỏa, tái định cư các hộ dân tại khu vực theo quy định theo các phương án và báo cáo về Sở TNMT trước ngày 06/01/2017. 

Phương án cụ thể là di dời các hộ dân nằm sát gần với khu vực 2 nhà máy để nhà máy hoạt động tạm thời trong thời gian khấu hao tài sản, thu hồi vốn; đồng thời đảm bảo thời gian nhà máy tính toán phương án lộ trình di dời cụ thể. Sở TNMT xác định phạm vi di dời cụ thể, kết hợp với việc nâng cao công nghệ để đảm bảo môi trường trong thời gian tiếp tục sản xuất;

Đối với các hộ dân nằm trong khoảng cách ly an toàn đối với nhà máy thép theo quy định của pháp luật sẽ di dời hẳn để các Nhà máy tiếp tục tồn tại và hoạt động

Chủ tịch Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra đề xuất đối với 2 phương án. Một là về lâu dài sẽ tìm chọn địa điểm di dời, lập khái toán kinh phí di dời hai Nhà máy. Hoặc phương án để lại hai Nhà máy và chọn địa điểm các khu tái định cư để di dời, giải tỏa các hộ dân, khái toán kinh phí đầu tư các khu tái định cư.

Các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các phương án và báo cáo UBND TP để Lãnh đạo UBND TP họp, xem xét có ý kiến thống nhất quyết định triển khai thực hiện trước khi thông báo cho nhân dân tại khu vực biết trước ngày 10/01/2017.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường và nghiêm túc trong việc quản lý xây dựng nhà cửa và các công trình khu vực xung quanh 2 Nhà máy thép này, nghiêm cấm tình trạng xây dựng trái phép và tách thửa không đúng quy định. Nếu để xảy ra vi phạm, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thành phố; Giao Sở TNMT phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan đơn vị liên quan để triển khai việc khám tầm soát về sức khỏe miễn phí cho người dân tại khu vực.

Đối với 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc, Chủ tịch UBND TP yêu cầu có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu áp dụng và triển khai thực hiện các biện pháp xử lý, nâng cấp, đổi mới công nghệ sản xuất để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất; đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường như thời gian qua. Đồng thời có chính sách hỗ trợ đối với những trường hợp bị ảnh hưởng.