Chính phủ đồng ý giải ngân gói 30.000 tỉ với lãi suất ưu đãi cho đến hết

Ngày 31.3, tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3.2016, Chính phủ quyết  định cho phép tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ mua nhà ở 30.000 tỉ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7.1.2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết.

Chính phủ đã cho phép tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết.

Chính phủ đã cho phép tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết.

Trước đó, nhiều cá nhân và hộ gia đình vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng rất lo lắng về việc phải trả lãi suất vay thương mại đối với phần vốn giải ngân sau ngày kết thúc chương trình.

Sau đó, ngày 23.3, Ngân hàng Nhà nước cho biết khi ban hành chính sách, cơ quan này đã tính toán và cân nhắc kỹ thời gian hỗ trợ tái cấp vốn tối đa 36 tháng. Đến nay, qua thực tế, chương trình đã được tính toán phù hợp, đạt được các mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng từ người dân, Bộ Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản, cũng như để cân đối hài hòa lợi ích của người dân và nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để dành sự hỗ trợ tối đa cho chương trình.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong trường hợp đến ngày 1.6.2016 mà chưa giải ngân hết số tiền 30.000 tỉ, cơ quan này sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn để các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình được tiếp tục giải ngân với lãi suất ưu đãi đến hết 30.000 tỉ  của toàn bộ chương trình.

Đến ngày 28.3, Ngân hàng Nhà nướ đã có văn bản hỏa tốc gửi các ngân hàng đang triển khai gói cho vay ưu đãi 30.000 tỉ, về việc dừng ký hợp đồng tín dụng mới.

Nguyên nhân được cho là do sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo về việc sẽ giải ngân hết toàn bộ số tiền 30.000 tỉ đồng thay vì ngừng trước ngày 1.6.2016 như quy định trước đó thì xuất hiện tình trạng là có một số ngân hàng tiếp tục k‎ý mới các hợp đồng tín dụng trong chương trình này.

Tính đến ngày 10.3, các ngân hàng đã ký cam kết cho vay là 30.122 tỉ đồng đối với 46.246 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ 21.321 tỉ đồng.

Theo Một thế giới