Chiều nay, 25/1: Đại hội quyết định danh sách bầu BCH T.Ư mới

VietTimes -- Chiều 25/1 Đại hội 12 bắt đầu tiến hành các thủ tục để chuẩn bị bầu BCH TƯ khóa XII. Phiên họp buổi chiều bắt đầu bằng việc Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử BCH TƯ khoá XII.

Đại hội Đảng sẽ chốt danh sách bầu BCH Trung ương khóa 12

Đại hội Đảng sẽ chốt danh sách bầu BCH Trung ương khóa 12

Tiếp đó, Đại hội sẽ thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử.

Buổi sáng 25/1 Đại hội đã làm việc tại đoàn. Sau khi Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) BCH TƯ khoá XII, các đại biểu đã ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào BCH TƯ khóa mới. Cuối buổi sáng, Đoàn Chủ tịch đã họp để xem xét các trường hợp xin rút.

Được biết đến cuối giờ chiều 24-1, 68 trưởng đoàn đã báo cáo Đoàn chủ tịch về danh sách nhân sự xin rút. Mặc dù một số Ủy viên Bộ Chính trị như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phụ trách Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, phụ trách Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa được nhiều đoàn đại biểu tham dự Đại hội giới thiệu vào dánh sách tái cử BCH TƯ khóa mới, nhưng Phó chánh văn phòng Trung Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, tất cả các đồng chí này đều đã xin rút khỏi danh sách.

Tuy nhiên, việc Đại hội cho cho các đồng chí này rút hay không thì trong phiên họp chiều nay mới quyết định. Đại hội sẽ thể hiện quyết định bằng việc bỏ phiếu kín. Nếu đa số đại biểu đồng ý cho rút thì sẽ không đưa những người này vào danh sách đề cử tại Đại hội nữa.

Để chuẩn bị cho việc “chốt” danh sách bầu cử, Đoàn chủ tịch thực hiện bốn bước theo quy trình công tác nhân sự tại Đại hội.

Bước một: nghe 68 trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử được các đại biểu ghi vào phiếu tại mỗi đoàn (nằm ngoài danh sách 221 người do BCHH TƯ khóa XI giới thiệu). Bước hai: thông báo tổng hợp danh sách bổ sung này đến 68 đoàn. Đại biểu ghi phiếu xin rút. Bước ba: họp để xem xét các trường hợp xin rút.

Theo quy chế bầu cử tại đại hội, Đoàn chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến đại hội đồng ý hoặc không đồng ý để các ứng cử viên xin rút. Bước bốn: báo cáo đại hội về việc bầu cử, danh sách ứng cử viên và các trường hợp xin rút.

L.T.B