Chỉ có 9/48 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP HCM được tín nhiệm

Tại TP HCM, 100% ứng viên được giới thiệu vào Quốc hội đạt số phiếu tín nhiệm trên 50%; trong khi đó, con số này với trường hợp ứng cử chỉ là 9/48.

Tại TP HCM 100% ứng viên được giới thiệu vào Quốc hội đạt số phiếu tín nhiệm trên 50%; trong khi đó, con số này với trường hợp ứng cử chỉ là 9/48.

Tại TP HCM 100% ứng viên được giới thiệu vào Quốc hội đạt số phiếu tín nhiệm trên 50%; trong khi đó, con số này với trường hợp ứng cử chỉ là 9/48.

Chiều 13/4, Giám đốc Sở nội vụ TP HCM – ông Trương Văn Lắm cho biết hội nghị hiệp thương lần hai đã thống nhất danh sách sơ bộ 90 ứng viên đại biểu quốc hội; trong đó có 42 người được giới thiệu và 48 người ứng cử.

Tuy nhiên đã có 8 người ứng cử làm đơn rút nên tổng số người ứng cử chỉ còn là 40 người.

Kết quả lấy tín nhiệm của cử tri nơi cư trú: 100% ứng viên được giới thiệu đạt số phiếu tín nhiệm trên 50%; trong khi đó, số ứng cử đạt tín nhiệm trên 50% chỉ là 9/48.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP HCM – ông Nguyễn Hoàng Năng cho biết việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử gặp một số khó khăn nhất định. Mặc dù MTTQ đã phổ biến quy trình, cách thức cho tất cả các ứng viên ứng cử nhưng chỉ 33/40 người cho biết có nơi công tác cụ thể. Có trường hợp ứng viên cung cấp nơi công tác nhưng khi MTTQ TP liên hệ thì được trả lời là ứng viên không làm việc ở đó. MTTQ chỉ nhận được ý kiến cử tri nơi công tác của 13 ứng viên.

Theo Tin nhanh