Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ

VietTimes -- Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ lớn nhất từ trước đến nay với 17.000 lính Mỹ và hơn 300.000 lính Hàn Quốc, theo kịch bản đánh chiếm Triều Tiên. Bình Nhưỡng nổi giận, tuyên bố sẽ đáp trả bằng một cuộc phản công tổng lực, giải phóng hoàn toàn miền nam...

Lực lượng đổ bộ Mỹ-Hàn đổ bộ đánh chiếm mục tiêu trong cuộc tập trận

Lực lượng đổ bộ Mỹ-Hàn đổ bộ đánh chiếm mục tiêu trong cuộc tập trận

Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong vài chục năm qua:

Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ ảnh 1
Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ ảnh 2
Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ ảnh 3
Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ ảnh 4
Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ ảnh 5
Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ ảnh 6
Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ ảnh 7
Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ ảnh 8
Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ ảnh 9
Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ ảnh 10
Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ ảnh 11
Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ ảnh 12
Cận cảnh 317.000 quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận đổ bộ ảnh 13

Theo DM