Các Ủy viên Bộ Chính trị ngoài danh sách của T.Ư được đề cử đều đã xin rút

VietTimes -- "Theo Quy chế thì những đồng chí là Ủy viên BCH Trung ương khóa XI như các đồng chí nêu trên không được nhận đề cử mà phải xin rút. Đại hội sẽ bỏ phiếu quyết định có cho rút hay không. Việc này sẽ được tiến hành vào ngày 25/1", ông Lê Quang Vinh, Phó chánh Văn phòng TƯ Đảng cho biết.

Đại hội sẽ quyết định việc đề cử nhân sự Trung ương vào ngày mai, 25/1

Đại hội sẽ quyết định việc đề cử nhân sự Trung ương vào ngày mai, 25/1

Vào cuối ngày làm việc hôm nay, 24/1, trả lời câu hỏi: tại Đoàn hôm nay có đồng chí nào được giới thiệu xin rút chưa, ông Lê Quang Vinh, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng cho báo chí biết: “Tất cả các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được các đoàn đề cử vào Danh sách bầu cử BCH TƯ khóa tới, nhưng không được BCH TƯ khóa XI giới thiệu đều đã xin rút hết”. Nhưng ông Vinh cũng khẳng định: “Tuy nhiên có cho rút hay không là thuộc quyền của Đại hội”.

Ông Vinh nói: “Theo Quy chế thì những đồng chí là Ủy viên BCH Trung ương khoá XI như các đồng chí nêu trên không được nhận đề cử mà phải xin rút. Đại hội sẽ bỏ phiếu quyết định có cho rút hay không. Việc này sẽ được tiến hành vào ngày mai, 25/1”.

Ngoài ra ông Vinh cũng cho biết thêm: “Ban chấp hành Trung ương khoá XI ra quyết định khá khó khăn là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên 65 tuổi thì nhìn chung phải nghỉ hết, trừ trường hợp đặc biệt; các đồng chí Ủy viên Trung ương trên 60 cũng phải nghỉ, trừ 4 đồng chí được Trung ương giới thiệu ra Đại hội”.

LTB