Các doanh nghiệp đang nợ hơn 8.000 tỉ đồng bảo hiểm xã hội

Khảo sát của Bản tin thị trường lao động Việt Nam quý III/2015 cho biết, hiện các doanh nghiệp đang nợ đóng bỏ hiểm xã hội hơn 8.000 tỉ đồng, số người tham giam gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ chiếm 22,2 % lực lượng lao động.

Các doanh nghiệp đang nợ hơn 8.000 tỉ đồng bảo hiểm xã hội

Theo Bản tin này, hiện cả nước có 12,07 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), tăng 3,66% so với đầu năm 2015, chiếm 22,23% lực lượng lao động, số liệu này ở thời điểm đầu năm 2015 là 21,4%. Trong đó, số lao động tham gia BHXH bắt buộc là 11,8 triệu người, chiếm 98,2%.

Đến hết quý III/2015, tổng thu BHXH là 104.689 tỉ đồng. Trong đó, số thu BHXH bắt buộc là 104.052,2 tỉ đồng, đạt 76,5% kế hoạch cả năm; số thu BHXH tự nguyện là 636,8 tỉ đồng, đạt 71% kế hoạch. Nợ đóng BHXH là 8.001 tỉ đồng, trong đó nợ dưới 1 tháng là 1.020 tỉ đồng nợ từ 1 đến dưới 6 tháng là 3.925 tỉ đồng, nợ từ 6 tháng trở lên là 3.056 tỉ đồng (chiếm 38,2% tổng số nợ).

Cơ quan BHXH Việt Nam đã giải giải quyết cho 115,75 nghìn lượt người hưởng BHXh hàng tháng; 455,2 nghìn lượt người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần, 4,89 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Theo VGP