Bộ TT&TT yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin dịp nghỉ Tết Đinh Dậu

VietTimess -- Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện các hướng dẫn về bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, phòng, chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp.

Nhiều doanh nghiệp còn “lơ là” đầu tư cho an toàn thông tin

Nhiều doanh nghiệp còn “lơ là” đầu tư cho an toàn thông tin

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa chỉ đạo Cục An toàn thông tin phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của các bộ, ngành, địa phương để tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý mã độc ngay trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Công văn của Bộ TT&TT nêu rõ, qua công tác theo dõi, giám sát tình hình, Bộ TT&TT nhận thấy thực tế những năm trở lại đây tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam thường có diễn biến phức tạp, tấn công mạng tăng mạnh về quy mô, số lượng cũng như mức độ nguy hiểm, đặc biệt trong khoảng thời gian diễn ra các sự kiện lớn của đất nước và những dịp nghỉ lễ.

Do đó, nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước nghiêm túc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 28 ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và Chỉ thị 15 ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

Bộ TT&TT cũng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp chỉ đạo đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm tra, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt là thực hiện các hướng dẫn của Bộ TT&TT cũng như cơ quan chức năng liên quan về bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, phòng, chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp.

Đơn vị chuyên trách về CNTT và an toàn thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp được yêu cầu phải chủ động rà soát, tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan; xây dựng, rà soát các phương án phòng chống tấn công mạng, ứng cứu sự cố và hoạt động dự phòng trong trường hợp hệ thống bị tấn công.

Đồng thời, cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống trong suốt thời gian nghỉ lễ để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nếu có.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, bên cạnh việc đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố mạng Internet thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin dịp Tết Nguyên đán,  trong tháng 1/2017, Bộ đã tiếp tục triển khai phổ biến và tập huấn Luật An toàn thông tin mạng; Đề án phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 và Đề án Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.

Bên cạnh đó, trong khoảng 3 tuần đầu của năm nay, Bộ TT&TT cũng theo dõi, cảnh báo các sự cố về an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước; hướng dẫn, phối hợp xử lý, khắc phục cho các tỉnh Bắc Giang, Hà Giang, Nghệ An và Bộ Tài chính.

Báo cáo của Bộ TT&TT cũng chỉ rõ một khó khăn, tồn tại trong hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn thông tin là nguy cơ mất an toàn thông tin đến từ các thiết bị IoT (Internet of Things) đang tiếp tục gia tăng; việc lừa đảo, giả mạo để trục lợi thông qua mạng xã hội, đặc biệt là vấn đề lộ lọt thông tin cá nhân tiếp tục là vấn đề mà công tác đảm bảo an toàn thông tin phải đối mặt.