Bộ TT&TT tạm thời phân công nhiệm vụ cho Thứ trưởng Phạm Đức Long

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long được tạm thời phân công giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý các lĩnh vực gồm: viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghiệp CNTT.

Ngày 13/8, Bộ TT&TT đã có thông báo về việc tạm thời phân công nhiệm vụ cho Thứ trưởng Phạm Đức Long.

Thông báo nêu rõ, để nhanh chóng nắm bắt và giúp Bộ trưởng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong giai đoạn hiện nay, Bộ trưởng Bộ TT&TT phân công tạm thời Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý một số công việc cụ thể: Phụ trách các lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghiệp CNTT; phụ trách các đơn vị gồm Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Bưu điện Trung ương và Vụ CNTT.

Bộ TT&TT tạm thời phân công nhiệm vụ cho Thứ trưởng Phạm Đức Long ảnh 1
Tân Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long.

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công, Thứ trưởng Phạm Đức Long chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về việc thực hiện các công việc được phân công.

Các Thứ trưởng khác của Bộ TT&TT hiện được phân công chỉ đạo các công việc liên quan đến lĩnh vực Bộ trưởng giao Thứ trưởng Phạm Đức Long phụ trách, có trách nhiệm chủ động phối hợp với Thứ trưởng Phạm Đức Long để bàn giao công việc. Đối với những vấn đề lớn, quan trọng đang trực tiếp theo dõi chỉ đạo, chưa thể bàn giao ngay được, các Thứ trưởng có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến lĩnh vực Thứ trưởng Phạm Đức Long được giao phụ trách có trách nhiệm chủ động báo cáo tiến độ các công việc đang triển khai.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin , chiều ngày 6/8, Bộ TT&TT đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đức Long giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Sinh ngày 27/5/1970, Thứ trưởng Phạm Đức Long là lãnh đạo thứ 2 của Bộ TT&TT thuộc thế hệ 7X. Thứ trưởng Phạm Đức Long được đào tạo cơ bản về điện tử viễn thông, có bằng Kỹ sư viễn thông tại trường Đại học Bách khoa TP.HCM và là Tiến sĩ Điện tử Viễn thông tại Đại học Tokyo, Nhật Bản.

Ông Phạm Đức Long đã từng kinh qua nhiều cơ quan, đơn vị như Trung tâm nhắn tin Sài gòn Epro, Trung tâm vô tuyến di động MobileNet, Trung tâm điện thoại Call Link, Phòng Viễn thông (Bưu điện TP.HCM), Trưởng Phòng Viễn thông, Viễn thông TP.HCM, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Viễn thông TP.HCM, Thành viên Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Phó Tổng Giám đốc rồi Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.

Theo ICTNews