Bộ TT&TT sắp đánh giá việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình

VietTimes -- Để có cơ sở xem xét việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT, Bộ TT&TT đề nghị các đài, đơn vị hoạt động truyền hình báo cáo các nội dung: Kinh nghiệm của Đài, đơn vị trong việc tổ chức các kỳ liên hoan phát thanh, truyền hình.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn số 695/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 7/3/2017 do Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo ký gửi Đài Truyền hình VN; Đài Tiếng nói VN; Trung tâm Truyền hình Thông tấn-Thông tấn xã VN; Trung tâm Điện ảnh, Phát thanh, Truyền hình Công an nhân dân-Bộ Công an; Trung tâm Phát thanh –Truyền hình Quân đội-Bộ quốc phòng; Báo Nhân dân; Đài Truyền hình kỷ thuật số VTC; Đài Phát thanh truyền hình các tỉnh thành phố trực thuộc TW về việc yêu cầu báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 15/TT-BTTTT.

Công văn nêu rõ: Đến nay Thông tư  số 15/2009/TT-BTTTT đã có hiệu lực thi hành được 8 năm. Trong quá trình thực thi, tổ chức các kỳ liên hoan, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy có một số bất cập, vướng mắc về tên giải thưởng, cơ chế giải thưởng, nguồn tài chính cho liên hoan… Trong khi đó, Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT ngày 14/5/2009 quy định về việc tổ chức liên hoan phát thanh, truyền hình lại chưa đề cập, quy định, điều chỉnh những vấn đề này…Căn cứ Nghị định 17/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/2/2017, Bộ TT&TT có chức năng và nhiệm vụ ban hành Quy chế tổ chức hội thi , liên hoan, hội thảo về báo chí.

Vì vậy để có cơ sở xem xét việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT, Bộ TT&TT đề nghị các đài, đơn vị hoạt động truyền hình báo cáo các nội dung: Kinh nghiệm của Đài, đơn vị trong việc tổ chức các kỳ liên hoan phát thanh, truyền hình, kinh nghiệm của Đài, đơn vị trong việc tổ chức các kỳ liên hoan phát thanh, truyền hình; Đánh giá của các đài, đơn vị ( nêu ưu điểm, hạn chế) về việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình; Đề xuất kiến nghị của các đài, đơn vị trong việc quy định tên giải thưởng, cơ chế giải thưởng, nguồn tài chính chi cho liên hoan.