VNPT chung tay phát hiện và chặn các cuộc gọi rác

VNPT chung tay phát hiện và chặn các cuộc gọi rác

Ngay khi nhận công văn của Cục viễn thông về việc thực hiện ngăn chặn cuộc gọi rác, VNPT đã xây dựng và đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép thử nghiệm giải pháp phát hiện và ngăn chặn cuộc gọi rác (Spam thoại), nhằm triển khai sớm nhất các biện pháp kỹ thuật để hạn chế và ngăn chặn cuộc gọi rác, bảo vệ quyền lợi khách hàng.
Tám việc lớn cần làm ngay của ngành Thông tin và Truyền thông

Tám việc lớn cần làm ngay của ngành Thông tin và Truyền thông

Tại Hội nghị Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo 8 việc lớn cần làm ngay của ngành trong thời điểm này, trong đó có hai nhiệm vụ đó là mỗi người có một điện thoại thông minh; mỗi hộ gia đình có một đường internet cáp quang tốc độ cao…