Bộ GTVT: Đã hoàn thành thoái vốn nhà nước tại 34 doanh nghiệp, thu về 2.377 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án cổ phần hóa đối với 4 Tổng công ty, Bộ GTVT báo cáo Chính phủ phương án xử lý tài chính để đủ điều kiện cổ phần hóa đối với 6 công ty con thuộc SBIC. 

Bộ GTVT: Đã hoàn thành thoái vốn nhà nước tại 34 doanh nghiệp, thu về 2.377 tỷ đồng

Đồng thời báo cáo phương án xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ đã hoàn thành IPO 7 doanh nghiệp, tổ chức đại hội cổ đông lần đầu, chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần đối với 29 doanh nghiệp.

Hoàn thành thẩm định báo cáo quyết định toán và bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần đối với 26 doanh nghiệp.

Đã phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược; phấn đấu hoàn thành phương án cổ phần hóa bệnh viện GTVT Trung ương trong năm 2015.

Đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án cổ phần hóa đối với 4 Tổng công ty, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý tài chính để đủ điều kiện cổ phần hóa đối với 6 công ty con thuộc SBIC và xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cổ phần hóa 16 đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2015.

Trong đó, thực hiện cổ phần hóa trước 10 đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần. Đã hoàn thành thoái vốn nhà nước tại 34 doanh nghiệp, thu về 2.377 tỷ đồng; đang tập trung triển khai thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 58 doanh nghiệp với tổng giá trị thoái vốn theo mệnh giá là 5.726 tỷ đồng.

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề đầu tư, trong 9 tháng năm 2015 Bộ đã hoàn tất công tác chuẩn bị để khởi công để khởi công, triển khai thi công mới 37 công trình, dự án.

Trong đó, 13 dự án được đầu tư theo hình thức BOT với tổng số vốn huy động trên 40 nghìn tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch năm 2015.

Liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngay sao khi Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư, Bộ đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án; đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án.

Theo Trí thức trẻ