Bộ Giao thông Vận tải thoái hơn 5.700 tỷ vốn Nhà nước

Cổ phần hóa vẫn đúng tiến độ, đã hoàn thành thoái phần vốn Nhà nước tại 34 doanh nghiệp… Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết tại báo cáo mới nhất về thực hiện các nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.

Bộ Giao thông Vận tải thoái hơn 5.700 tỷ vốn Nhà nước

Khẳng định đến thời điểm hiện tại, công tác cổ phần hóa của Bộ vẫn đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay Bộ đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 24/24 công ty con thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và 7/7 công ty con thuộc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC).

Đồng thời đã hoàn thành thẩm định báo cáo quyết toán và bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần đối với 26 doanh nghiệp gồm 8 tổng công ty và 18 công ty con.

Phương án cổ phần hóa đối với 4 tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Cảng hàng không Việt Nam, Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam cũng đã được trình lại Thủ tướng, sau khi tiếp thu ý kiến các bộ, báo cáo nêu rõ.

Với phương án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương, báo cáo cho biết Bộ đã phê duyệt tiêu chí, trình tự để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Danh sách nhà đầu tư chiến lược, giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu và bán cho nhà đầu tư chiến lược...cũng đã được phê duyệt.

Các bước để tiến hành thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Nam Thăng Long đang được tiến hành, theo Bộ trưởng Thăng.

Vẫn theo báo cáo, để tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khác tham gia sâu vào hoạt động doanh nghiệp, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các khoản đầu tư, tập trung thoái vốn tại các doanh nghiệp đầu tư không hiệu quả, ngoài lĩnh vực kinh doanh chính, các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ.

Cụ thể, đã hoàn thành thoái phần vốn Nhà nước tại 34 doanh nghiệp, tổng số tiền thoái vốn thu về là 2.377 tỷ đồng, bằng 148% giá trị mệnh giá.

Hiện tại, Bộ đang triển khai thực hiện thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại 58 doanh nghiệp, tổng giá trị thoái theo mệnh giá là 5.726 tỷ đồng.

Như, bán đấu giá theo lô cổ phần toàn bộ phần vốn Nhà nước tại 6 tổng công ty: Cienco 5, Cienco 6, Vinamotor, Vận tải thủy, Xây dựng đường thủy, Thăng Long, 3 công ty thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, một công ty thuộc Cienco 6, một công ty thuộc Vinamotor, 2 Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1, 10. Tổng giá trị theo mệnh giá là 1.951 tỷ đồng.

Thông tin từ báo cáo còn cho biết sẽ bán đấu giá công khai toàn bộ phần vốn Nhà nước tại 2 tổng công ty: Cienco 8, TEDI. Tổng giá trị theo mệnh giá là 273 tỷ đồng.

Đến nay, đã tổ chức đấu giá bán toàn bộ số cổ phần Nhà nước đang nắm giữ tại Cienco 8, sau thoái vốn Nhà nước còn nắm giữ trên 40% vốn điều lệ tại Cienco 8. Bộ đã có văn bản chỉ đạo TEDI lựa chọn tư vấn, xây dựng phương án thoái toàn bộ vốn Nhà nước theo quy định. dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 4/2015, báo cáo nêu.

Đối với việc thoái vốn tại các công ty con thuộc tổng công ty, Bộ đã có văn bản đôn đốc thường xuyên, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

Đồng thời, tiếp tục rà soát các đơn vị còn lại thuộc diện Nhà nước không phải nắm giữ cổ phần chi phối để tiếp tục trình Bộ phê duyệt kế hoạch thoái vốn, hoàn thành trong năm 2015.

Về tái cơ cấu doanh nghiệp, người đứng đầu ngành giao thông cho biết, ngoài 11 tổng công ty đã hoàn thành cổ phần hóa theo đúng đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, đối với 9 tổng công ty còn lại, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị bám sát đề án tái cơ cấu, điều chỉnh, bổ sung kịp thời những nội dung không còn phù hợp. 

Theo TBKTVN