Bộ GD&ĐT nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019-2020

VietTimes -- Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Học sinh trong giờ học. Ảnh: Minh Thúy

Học sinh trong giờ học. Ảnh: Minh Thúy

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, 6 nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020 trọng tâm đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên gồm: Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi và đánh giá; bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý văn bằng, chứng chỉ bảo đảm thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Từ đó, tổng kết, đánh giá việc chỉ đạo, tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; chuẩn bị các điều kiện triển khai và tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bộ yêu cầu tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế; triển khai các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia và quốc tế.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019-2020 ảnh 1

Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT đề nghị thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các trường mầm non, trường phổ thông.

Cùng với đó, chú trọng công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Có biện pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng làm giả văn bằng, chứng chỉ và mua bán văn bằng, chứng chỉ. Tăng cường quản lý các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với việc sát hạch và cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu trau dồi phẩm chất, năng lực và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng giáo dục các cấp. Từng bước nâng cao năng lực cho các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý thi, đánh giá chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; quản lý văn bằng, chứng chỉ tại các sở GD&ĐT.

Bộ đã có hướng dẫn các nhiệm vụ cụ thể đối với công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục, trong đó nhấn mạnh tới các việc cần làm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; đối với các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, thi Olympic khu vực và quốc tế; và đối với các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia, quốc tế.

Trong công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT đưa ra 8 nhiệm vụ cụ thể gồm: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý hoạt động đánh giá, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục,...

Về công tác quản lý văn bằng chứng chỉ, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc tăng cường công tác quản lý, chủ động phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong các trường hợp mua bán văn bằng, chứng chỉ; làm giả văn bằng, chứng chỉ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài trên địa bàn. Thực hiện công tác quản lý văn bằng do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt theo thẩm quyền.