Bộ Công thương chỉ định 106/177 gói thầu vốn nhà nước năm 2016

VietTimes -- Bộ Công thương vừa báo cáo, trong số 177 gói thầu sử dụng vốn nhà nước năm 2016 do Bộ này và các đơn vị trực thuộc thực hiện thì có 106 gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2016, Bộ Công Thương cho biết, năm qua Bộ Công Thương đã thực hiện tổng số 403 gói thầu, trong đó có 117 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2016, 226 gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên (trong đó 01 gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng).

Tổng giá gói thầu được duyệt là 900,013 tỷ đồng (trong đó 690,789 tỷ đồng thuộc dự án và 209,224 tỷ đồng mua sắm thường xuyên).

Tổng giá trúng thầu là 858,764 tỷ đồng (trong đó 653,732 tỷ đồng thuộc dự án và 205,033 tỷ đồng mua sắm thường xuyên).

Đáng lưu ý, trong số 177 gói thầu sử dụng vốn nhà nước năm 2016 do Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc thực hiện thì số gói thầu  chỉ định thầu lên tới 106 gói.

Còn hình thức lựa chọn nhà thầu cạnh tranh nhất là đấu thầu rộng rãi thì chỉ có 41 gói thầu với tổng giá trúng thầu là 657,872 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 623,828 tỷ đồng, chênh lệch 34,044 tỷ đồng.

Đánh giá về tỷ lệ tiết kiệm thông qua các hình thức lựa chọn nhà thầu, Báo cáo nhận xét: “Chỉ định thầu có tỷ lệ tiết kiệm 7,47%”, trong khi hình thức “đấu thầu rộng rãi chỉ đạt ở mức 3,38%”.

Theo Báo cáo của Bộ Công Thương, trong năm 2016, Bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đấu thầu tại 9 đơn vị. Qua kiểm tra chưa phát hiện các trường hợp vi phạm. Bộ cũng không nhận được kiến nghị nào và không có xử lý vi phạm về đấu thầu.