“Hổ thép” BMP-2 Việt Nam trước giải pháp hoàn hảo của Nga

“Hổ thép” BMP-2 Việt Nam trước giải pháp hoàn hảo của Nga

VietTimes -- Bộ quốc phòng Nga đã ký hợp đồng cho một gói nâng cấp, hiện đại hóa sâu xe bộ binh chiến đấu BMP-2 với mô đun hỏa lực Berezhok, phát triển bởi nhà máy sản xuất vũ khí Tula. Những xe BMP-2 hiện đại hóa sâu với mô đun Berezhok sẽ được biên chế cho một đơn vị tăng thiết giáp ở Ural. Đây có thể là giải pháp rất tốt cho đội xe BMP trong biên chế quân đội Việt Nam.