Ban Kinh tế Trung ương có thêm Phó Trưởng ban

VietTimes -- Ngày 16/01, Ban Kinh tế Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính thuộc Bộ Tài chính giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chúc mừng tân Phó Trưởng ban Ngô Văn Tuấn

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chúc mừng tân Phó Trưởng ban Ngô Văn Tuấn

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - ông Ngô Văn Tuấn là người có năng lực, được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn quản lý nhà nước … việc Ban Bí thư phân công ông Ngô Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương là sự ghi nhận, đánh giá cao của Trung ương đối với những đóng góp của ông Ngô Văn Tuấn trong quá trình công tác ở Bộ Tài chính cũng như tại các cương vị công tác đã qua.

Ông Nguyễn Thanh Bình tin tưởng trên cương vị mới, ông Ngô Văn Tuấn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh ngày 02/8/1971, quê tại huyện Tiên Du (Bắc Ninh), tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng cho sự phát triển tại Ý. Ông đã từng là Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính, Trưởng phòng Văn phòng Bộ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng.