Vụ “Apple làm chậm iPhone thế hệ cũ”, Apple Việt Nam gửi báo cáo “phân trần” gì?

Vụ “Apple làm chậm iPhone thế hệ cũ”, Apple Việt Nam gửi báo cáo “phân trần” gì?

VietTimes -- Apple Việt Nam cho biết đã triển khai nâng cấp hệ điều hành mới (iOS 11.3) cho phép người sử dụng được lựa chọn tắt chức năng quản lý năng lượng nhằm chống tắt nguồn đột ngột (cập nhật chức năng đã được triển khai trên iOS 10.2.1 và 11.2) vốn đã mặc định chức năng này.