Việt Nam có trễ hẹn 5G?

Việt Nam có trễ hẹn 5G?

VietTimes – Việc triển khai 5G của Việt Nam có đang trễ hẹn khi trên thế giới có nhiều nước như Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản đã cung cấp 5G đến người dùng?